Felhasználónév: *

Jelszó : *


Eseménynaptár Projektek Pályázatok Hírek

[ Összetett keresés ]

2018. október  17. szerda - Hedvig

holnap : Lukács

[1 USD: 4.034 RON] [1 EURO: 4.668 RON] [100 HUF: 1.448 RON]
Bemutatkozás

 "Egységben az erő"

A Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés immáron 9 éve megalakulása óta fontos szerepet játszik községünk életében, illetve az ifjúság fejlődésében. "Egységben az erő" jelmondat a legkiválóbb szervezetünk számára hiszen együtt csapatban dolgozunk, enélkül nem tudnánk működni. Az ifjúsági szervezeteknek létfontosságú szerepe van a fiatalok közösségi életének fejlődésében és nem utolsó sorban az adott település helyzetének segítésében az itthonmaradás és a továbbtanulás révén, ami csak akkor jöhet létre, ha megfelelő keretet sikerül biztosítani a jövő generáció számára.

 

 "Egységben az erő"

A Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés immáron 9 éve megalakulása óta fontos szerepet játszik községünk életében, illetve az ifjúság fejlődésében. "Egységben az erő" jelmondat a legkiválóbb szervezetünk számára hiszen együtt csapatban dolgozunk, enélkül nem tudnánk működni. Az ifjúsági szervezeteknek létfontosságú szerepe van a fiatalok közösségi életének fejlődésében és nem utolsó sorban az adott település helyzetének segítésében az itthonmaradás és a továbbtanulás révén, ami csak akkor jöhet létre, ha megfelelő keretet sikerül biztosítani a jövő generáció számára.

Megalakulása óta nagyon sok tevékenység elindítója és működtetője ifjúsági szervezetünk. Többek között focicsapat, színjátszócsoport, tánccsoport, cserkészcsapat és egy ifjúsági egyházi énekcsoport működik településünkön.

Mindezek mellett szervezetünk tagja a csíki ifjúsági szervezeteket tömörítő Csík Terület Ifjúsági Tanácsának, ezáltal jó kapcsolatot ápolunk minden egyes csíki ifjúsági szervezettel.

A közös cél tehát az, hogy: „Nem azt kell kérdezni, mit tehet a közösség a fiatalokért, hanem mit tehetnek a fiatalok a közösségért”.

E cél érdekében szeretnénk további tevékenységünket folytatni.

Reméljük felkeltettük érdeklődését, és honlapunkon találhat fontos információkat szervezetünkről és községünkről.

És nem utolsó sorban szeretettel várjuk Madéfalván.

 

A Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés nevében: Szabó József elnök. 

 

 

A Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés bemutatása

 

A Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés 2000 májusában alakult. A szervezet megalakításának célja volt felkarolni minden olyan programot, tevékenységet, amely hagyományápolásra, kulturális fejlesztésre, vidékfejlesztésre, műemlékvédelemre valamint ifjúsági rendezvényre irányul. Szervezetünk életében a következő fontosabb események történtek az elmúlt idõszakban:

2000. augusztus 11-12-13 között közösen a Csíkcsicsói Ifjúsági Egyesülettel megrendeztük az I. Csaracsói Ifjúságfejlesztõ tábort, amelynek célja volt egy vidékfejlesztő program kidolgozása más erdélyi ifjúsági vezetőkkel, a herendi és a helyi önkormányzat vezetőivel, valamint az Outward Bound-Társaság az Ifjúságért- nevű marosvásárhelyi alapítvánnyal.

2000. szeptember 10-11-12. II. Csaracsói Ifjúságfejlesztõ tábor, a küküllődombói (Maros

megye) ifjúsági szervezettel közösen, ahol a résztvevők a tábor ideje alatt élménypedagógiai programokkal, vidékünk földrajzi adottságaival és történelmi múltjával ismerkedtek meg.
Ugyancsak
2000. október 5
-9. között került megrendezésre Herend város képviseletével közösen a III. Csaracsói Ifjúságfejlesztõ és Külföldi Kapcsolatteremtõ tábor, melynek köszönhetõen azóta a herendi fiatalsággal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
2001. márciusától minden évben egy küldöttség részt vesz a március 15 illetve 16-i megemlékezésen, koszorúzási ünnepségen, amelyet a Bakony-Hargita Baráti kör valamint a Herend város önkormányzata szervez az 1948-as szabadságharc valamint a herendi temetőben nyugvó székely katonák emlékére.


A két település közötti sikeres együttműködés révén sikerül megszervezni
minden évben a madéfalvi és herendi iskolások közös táboroztatását.


2001-ben került sor a "MOZAIK" nevű ifjúsági lap kiadására, amely mára már havi rendszerességgel megjelenő, községi lappá nőtte ki magát.


2001 nyarán a helyi tanács használatba adott egy iroda helyiséget a kultúrház emeleti részén, amelyet közös összefogással, lelkes fiatalok segítségével sikerült használhatóvá tenni.
A 2001-es év legfõbb célját a Teleház beindításában fogalmaztuk meg, amelybe nagy energiát fektettünk. 2004 októberében sikerült beindítani a teleházat a helyi tanács és a megyei tanács támogatásával.


A felszereltséget illetően a herendi önkormányzattól és a helyi önkormányzattól kaptunk számítógépet. Az internet hozzáférhetőséget a Hargita Háló biztosította.
2003. júniusában
társszervezõként I. alkalommal szerveztünk Falunapokat, melynek ifjusági programjában szerepelt focibajnokság, vetélkedõk, bál.
Ezzel sikerült elindítani egy hagyományt, amely által
minden évben társszervezőként részt veszünk a Falunapi Rendezvénysorozat megszervezésében, amely egyre sikeresebb és egyre színvonalasabb. Többek között olyan hires előadók léptek fel a községünkben szervezett falunapok keretén belül mint az Apostol, Három Plusz Kettő, Kovács Kati és idén megtisztel jelenlétével a NEOTON FAMILIA.

Továbbá társszervezőként illetve szervezőként vettünk részt a következő rendezvényeken: január 7-i rendezvény, március 15-i rendezvény, Húsvéti ünnepségsorozat, falumajális szervezése, ifjúsági táborok szervezése, szüreti illetve nagykorusítási bál, farsangtemetés, Karácsonyi ünnepségsorozat.

 

Az ifjúsági szervezetünk megalakulása óta fontos szerepet játszik községünk kulturális életében. Legfőbb célunk a fiatalok közösségi életbe való bevonása, a tenniakarás és az önkéntesség fontosságának ismertetése.

Programjainkkal, tevékenységünkkel nemcsak a fiatalok, de egész községünk sőt még a környék javát szolgáljuk.

 

Idén januárban sikerült egyességre jutnunk a környező települések ifjúsági szervezeteivel, és a megállapodás révén közös programokat szervezünk, amely által környezetvédelemre, a céltudatos életmódra, a hagyományőrzésre és az itthon maradásra fektettük a fő hangsúlyt.

Legfontosabb közös idei tevékenységünknek tulajdonképpen a környezetvédelmi téren történt erőfeszítést említeném, amely által sikereült az Olt folyó szakaszának a megtakarítása. Ezáltal, reményeink szerint, elértük, hogy a fiatalok tiszteljék és óvják környezetünket. Így, amint a fenntarthatóság elve is kimondja, környezetünket csak olyan mértékben használjuk ki, hogy az a jövő generáció számára is elérhető legyen.

 

Mindezek mellett a kulturális tevékenységek terén is sokat fejlődtünk. Megalakult a helyi színjátszó csoport, akik szintén az ifjúsági szervezet tagjai. Többek között színdarabokat tanultunk, és felelevenítettük a farsangtemetés hagyományát is.

Társszervezőként részt veszünk minden évben a cserkésztábor szervezésében, ahol a testvértelepüléseink, Herend és Mogyoród is képviselve vannak.

Ez a kapcsolat az anyaországi testvértelepülésekkel nagyon fontos szervezetünk életében, hiszen ezáltal lehetőségünk adódik eljutni ezekre a helyekre, és sok ismeretség kötődik általa. 

Szervezetünk fennmaradását és rendezvények szervezését pályázatokból finanszírozzuk.

 

További legfontosabb célkitűzéseink között szerepel a teleház folyamatos működtetése és fenntartása, amit szintén pályázatok útján szeretnénk teljesíteni. Vissza
Pályázatok


A madéfalvi teleház szélessávú internet hozzáférését a Communitás Alapítvány támogatja.Falumajális Madéfalván

Idén április 30-án került sor a hagyományos falumajális rendezvényére.

A nap első programja a kerékpárosok versenye volt. A résztvevők kibicikliztek a templomtól a majálisoló helyszínre, ahol a jelentkezők egy gyorsasági versenyen vettek részt. Ez abból állt, hogy egy bójákkal kijelölt, hepehupás pályát minél rövidebb idő alatt kellett lebiciklizni. A második versenyszám egy akadálypálya teljesítése volt. Ezen úgy kellett végighaladni, hogy ne hibázz, és te legyél a leggyorsabb. Hibának számított, ha felborítottad a bóját, nem a kijelölt útvonalon mentél, letetted a lábad. A vétett hibák plusz időként hozzáadódtak a teljesítés időhöz. Mindkét versenyszám teljesítését meg lehetett ismételni, javítani, anélkül, hogy az előző eredményt tudnád.

A borús idő ellenére a kerékpáros programokon 16-an vettek részt, igen jól teljesítve. A díjazás versenyszámonként és két korosztályban történt. Majdnem mindenki díjban részesült, voltak, akik több díjat is hazavihettek, amely kerékpáros kellékekből állt (pompa, kulcs szett, kesztyű, kulacs). A gyorsasági versenyen kiemelkedő teljesítményt Nagy Károly és Ferencz Attila ért el, míg az ügyességin Olti Zsolt és Olti Tamás.

14 órától a turisztikai menedékház alapkövét helyezték el a község vezetői, amelynek kivitelezése a következő hónap folyamán indul.

15 órakor érkeztek meg Madéfalva határába a Felcsíki Huszártoborzó résztvevői. A polgármester köszöntötte őket, engedélyt adott, hogy a faluba bejöhessenek, azután pedig a templom előtti térre vonultak. Itt megtörtént a madéfalvi huszárok toborzása, a résztvevőket kaláccsal és pálinkával kínálták meg a lakók, majd a huszárok továbbvonultak a felcsíki községekbe. A zárórendezvényre Csíkszentdomokoson került sor. Madéfalváról Kosz Lajos és László Endre állt be a huszárok sorába.

A falumajális rendezvénye a majálisoló helyszínen folytatódott szabadtéri programmal, majd este tábortűzzel zárult.

A rendezvényt a Communitas Alapítvány támogatta.    Négy nyertes pályázat Hargita Megye Tanácsánál

Idén a Madéfalvi Ifjúsági Kezdeményezés négy pályázatot nyújtott be a Hargita Megye Tanácsa által kiírt különböző pályázati lehetőségekre.
Projektek


 

XI. Madéfalvi Falunapok

 

2013. június 7-9.

 

Idén immár 11. alkalommal került megszervezésre a Madéfalvi Falunapok. A három napos rendezvény mindig a Jézus Szent Szíve búcsúkor van megszervervezve, mivel ekkor van Madéfalván a búcsú.

Az első nap búcsús szentmisével kezdődött a Madéfalvi Római Katolikus templomban. A mise után mindenki hazatért a családjávál és a meghívott vendégekkel elfogyasztani az ünnepi ebédet.

Kora délután kulturális programok következtek, melyeknek a helyi kultúrotthon adott helyet: a csíkzsögödi Harom néptánccsoport „Ez nem mese” című darabja kultúrált kikapcsolódást kínált az érdeklődőknek. Az előadást Retro-buli követte, élő zenével, ahol mindenki kedvére táncolhatott.

A második nap, szombaton a sportról szólt, a műgyepes focipályán egész nap folytak a különböző focimérkőzések, de ez mellett kerékpárverseny és asztalitenisz-bajnokság is megrendezésre került, melyeket minden korosztály szerepet vállalhatott.

A harmadik napon, vasárnap tetőzött igazán a hangulat. Az ünnepi szentmise után már izott a hangulat a téren, a színpadon a MIK tánccsoportja mutatta be népi táncait, a Caritas sátorban a gyerekek gyöngyöt fűzhettek, rajzolhattak, festhettek, a cserkész sátorban kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Ez mellett felfújt csúszdák, ugrálók, arcfestés várta a gyerekeket.

A Boszorka Együttes bábszínház-előadással kedveskedett a legkisebbeknek, majd az Open Stage szórakoztatta a közönséget a humoros előadásaival.

Az előadások alatt mindenkinek lehetősége volt kulináris ínyencségeket kóstólni, mint például nyárson sült pulyka, berbécs, nyúl és malac.

A falunapok záróeseménye a 100 Folk Celsius nevű, magyarországi country együttes élő koncertje volt. A koncert nagyszámú nézőközönséget vonzott Madéfalvára a szomszédos településekről is.

A koncert után az egybegyűltek hatalmas tábortűz mellett tovább énekelhettek.

 Teszt Projekt

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nisl ligula, auctor et vulputate ut, dictum et turpis. Sed interdum, odio sit amet fermentum varius, dui felis elementum lacus,


Támogatóink: Madéfalva Önkormányzata és a " Csompoly" Közbirtokosság

 
FőoldalAz egyesületrőlMadéfalvárólFotó galériaHírekEseménynaptárProjektekPályázatokFórumElérhetőségek